Äspögårdens retreater

Vår längtan är att Äspögården ska få vara en plats där människor får fördjupa sin tro, finna vila och rekreation till ande, kropp och själ. En del i detta arbete är att anordna retreater som är öppna för alla. Som kristen ekumenisk gård söker vi att skapa ett program med ledare från hela kyrkofamiljen.

De olika retreaterna finns beskrivna i underflikar, och anmälan görs via våra kontaktformulär längst ner på sidan, eller genom att ringa till vår föreståndare Viktoria på 0760-39 64 15.

Program för hösten 2024

27-29 september I närvaron av Guds helighet. Ledare: Emma Suleman Wredberg, präst i Svenska kyrkan, Lunds stift.

17-20 oktober I ditt ansiktes ljus. Ledare: Kristoffer Lignell, ikonmålare och medlem i S:t Thomas katolska församling, Lund.

15-17 november Jag väntar på Herren som döljer sitt ansikte för mig. Ledare: Peter Halldorf, pastor, författare och redaktör för den ekumeniska tidskriften Pilgrim. FULL

29 november – 1 december Adventsretreat. Ledare: Jonas Nordén, Präst i Betaniakyrkan, Malmö

Program för våren 2025

3-5 januari Retreat för par – Se, jag gör allting nytt.
Ledare: Viktoria Nordén, föreståndare Äspögården & Jonas Nordén, Präst i Betaniakyrkan, Malmö

(mer information om följande retreater kommer snart på den här sidans underflikar)

28 februari – 2 mars Att försonas med sitt liv. Ledare: Fredrik Lignell pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping, författare och retreatledare

4-6 april Genom död till liv. Ledare: Liselott J Andersson, förkunnare och själavårdare

9 -11 maj Bön Ledare: Pater Clemens Karlsson, katolsk präst och karmelit tillhörande Den Helige Johannes av Korsets Kloster vid Tågarp, Norraby i nordvästra Skåne.

Om Äspögården
Äspögården är en unik plats för rekreation, reflektion och gemenskap. Under retreaten får du att dra dig tillbaka, få personlig återhämtning och inspiration. I tystnaden öppnar sig möjligheten att blicka inåt och uppåt och fördjupa relationen till Gud.

Äspögårdens vision är ett helhetskoncept där du, i en vacker miljö, får möjlighet till återhämtning och reflektion. För oss är det viktigt att se till både ande, kropp och själ och vi serverar därför en hälsosam och god vegetarisk/vegansk kost, tillagad med kärleksfull omsorg. FYLL I VÅRT KONTAKTFORMULÄR FÖR ATT GÖRA EN ANMÄLAN!